My Story

Niekonwencjonalni artyÅ›ci postanowili odkryć nowy wymiar sztuki. Na poczÄ…tku zechcieli zawÅ‚adnąć otaczajÄ…cÄ… ich przestrzeniÄ…. Wyrzucali kilka rekwizytów jednoczeÅ›nie, które poruszaÅ‚y siÄ™ danÄ… im drogÄ… i powracaÅ‚y prosto do dÅ‚oni. Pracowali nad spójnoÅ›ciÄ… ciaÅ‚a z przedmiotami tworzÄ…c w ten sposób jedność i harmoniÄ™. ChcÄ…c oczarować swoich widzów postanowili zagÅ‚Ä™bić siÄ™ w tajniki magii, natomiast aby nigdy siÄ™ nie sparzyć zaprzyjaźnili siÄ™ z ogniem. Kiedy nastaje ciemność dziÄ™ki innowacyjnym technikom, oni i ich rekwizyty Å›wiecÄ… niesamowitymi barwami . RzÄ…dni adrenaliny uzależnili siÄ™ od niebezpiecznych numerów, by Å‚amać granice wÅ‚asnego strachu. Jako wszechstronni performerzy zapragnÄ™li nawiÄ…zać bezpoÅ›redni kontakt z publicznoÅ›ciÄ… i utworzyli interaktywne show peÅ‚ne humoru i zadziwiajÄ…cych sztuczek.
Tak wÅ‚aÅ›nie powstaÅ‚a grupa Aktshow…

Pictures Gallery
Video Gallery
Reviews & Comments
No Comment.
Contact Us
Coupons / Flyers
Information
Tymon
Aktshow
4
Owner
Male
info@aktshow.pl
Toruń, Poland
City: Toruń
Country: Poland
map
Click Here
Entertainment